Prezydium zebrania, złożone  z członków zarządu zajęło miejsce przy stoliku. Przez dłuższą chwilę debatowali oni między sobą, kto powinien objąć funkcję przewodniczącego zebrania. Ustalono, że należy przeprowadzić głosowanie. Na małych […]

Oczekiwałam w niezbyt dużej kolejce, która wydłużała się z każdą kolejną minutą. Ludzi za mną przybywało, przede mną nie ubywało. Na sześć uruchomionych stanowisk, czynne były tylko trzy. W pozostałych […]

Mężczyźni są z Marsa. Stara prawda, o której stale się przekonuję. Napisano już tysiące książek na temat, jak z tym żyć i nakręcono wiele filmów. Tymczasem ja wciąż nie znalazłam […]

Wiem już, czym się zajmę dodatkowo! Wymyśliłam to w nocy i natychmiast zatelefonowałam do Marka, który został tego dnia u siebie. Z początku nie rozumiał, o czym mówię, dramatycznie ziewał […]

Doszłam dziś do wniosku, że wykonuję nudną pracę. Czym ja właściwie się zajmuję? Stawianiem kart? Przepowiadaniem przyszłości? Podnoszeniem na duchu? Czy rozmowy z ludźmi stale o tym samym, to jest […]